Adventourworld.com

Bulgaria 3D Travel Buddy

Мобилен софтуерен гид с добавена реалност

 • Достъпен за всички модерни производители на мобилни телефони
 • Динамична локация на потребителя и сортиране на градовете/общините според тяхната дестинация
 • Сортиране на обектите по дистанция в рамките на град/община
 • Възможност за специфично търсене на обект по име
 • Достъпен интерфейс на два езика
 • Видео обиколка на всеки обект
 • 3Д визуализация на всеки обект
 • Пресмятане на маршрут до избрания културно - исторически обект
 • Описание на всеки обект
 • Професионални снимки на всеки обект
 • Аудио гид на два езика
 • Известяване за събития свързани с текущата община/град, в която потребителя се намира

Adventourworld.com
Очаквайте повече информация